Analyysi

Analyysit:

Osoita kilpailuetu

Analyysit jalostavat datan informaatioksi, jolla voidaan osoittaa tämänhetkiset kilpailuedut ja tuotteen/palvelun arvo, lisätä ymmärrystä erilaisten asioiden välisistä yhteyksistä tai saada yleiskuva tämänhetkisestä tilanteesta. Tätä informaatiota voidaan hyödyntää tavoitteiden asettamisessa ja toiminnan parantamisessa.

Ajantasaiseen dataan perustuvat systemaattiset ja säännöllisesti toteutetut analyysit mahdollistavat tiedon tuottamisen, tiedolla johtamisen ja kilpailullisen erottumisen. Lisäksi asiakkaiden ja työntekijöiden kiinnostus lisääntyy tehokkaasti johdetun toiminnan, kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden sekä positiivisen julkisuuden avulla.

Hyödy analytiikkaosaamisestamme

ESiOR on analytiikan asiantuntija. Hallitsemme keskeiset SOTE:n terveystaloudellisen ja tilastollisen analysoinnin ja arvioinnin menetelmät. Valitsemme analyyseihin ja arviointeihin sopivimmat menetelmät asiakastarpeiden ja saatavilla olevan datan perusteella.

Arvioinnin kohteita voivat olla mm.:

  • vaikuttavuus
  • teho
  • kustannukset
  • budjettivaikutukset
  • elämänlaatu
  • riskit
  • kustannusvaikuttavuus
  • perustellut tavoitteet ja toteuma.

Tutustu palveluihimme tarkemmin:

Terveystaloudelliset arvioinnit ja analyysit

Vaikuttavuus- ja kustannusarvioinnit ja analyysit

Tilastolliset analyysit

Osoitetaan tietoon perustuva kilpailukyky ja parannetaan kilpailukykyä tietojohtamisella.