Haemme Market Access -asiantuntijoita

Vahvistamme Market Access -tiimiämme ja haemme nyt

MARKET ACCESS -ASIANTUNTIJOITA

Vastaat asiakkaidemme lääkevalmisteiden hinta- ja korvattavuushakemusten suunnittelusta ja toteuttamisesta. Market Access -asiantuntijana olet osa Market Access -tiimiämme ja työskentelet yhdessä terveystalous- ja data science & evidence generation -tiimien kanssa.

Odotamme sinulta tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. proviisori, farmaseutti tai terveystaloustiede). Sinulla on jo aiempaa kokemusta Market Access -tehtävistä. Sairaalakilpailutuksiin, terveystalouteen tai analytiikkaan liittyvä osaaminen katsotaan eduksi. Kommunikoit sujuvasti suomen ja englannin kielellä, niin kirjallisesti kuin suullisesti.

Työskentelytyyliltäsi olet oma-aloitteinen ja ratkaisuhakuinen. Sinulla on hyvät tiimityöskentelytaidot sekä kykyä työskennellä itsenäisesti pitäen kiinni sovituista aikatauluista.

Tarjoamme sinulle loistavan tilaisuuden päästä näyttämään kykysi Market Access -alalla ja työskentelemään mielenkiintoisten ja innovatiivisten projektien parissa. Pääset työskentelemään huippuasiantuntijoiden kanssa, jotka ovat valmiita auttamaan ja tukemaan sinua työssäsi. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaasi, kehittää taitojasi ja edetä urallasi.

Tarjoamme myös mahdollisuutta tehdä työtä etänä paikkakunnasta riippumatta, mutta hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle ovat toivottavia.

Kiinnostuitko tehtävästä? Soita ja kysy lisää, tiedusteluihisi vastaa ESiOR Oy:n toimitusjohtaja Erkki Soini p. 0400-533971 perjantaina 8.5. klo 09.00 – 17.00 ja keskiviikkona 13.5. klo 08.00 – 17.00 sekä HRS Advisorsin konsultti Seija Raesola p. 040 775 6150. Jätä hakemuksesi ja CV:si palkkatoiveineen viimeistään 17.5. mennessä oheisen linkin kautta.
Digipalvelut: ISPOR-palkinto

ESiOR arvioi erikoissairaanhoidon digipalveluita ja voitti kansainvälisessä International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) -konferenssissa palkinnon

https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/past-conferences/ispor-europe-2019/awards/award-winners

Erikoissairaanhoidon palveluille on runsaasti kysyntää. Väestön ikääntyessä ja koronan kaltaisissa tilanteissa sairaanhoidon kapasiteetti on yhä suuremmalla koetuksella. ESiOR Oy:n Virtuaalisairaala 2.0:lle tekemän selvityksen mukaan moderneilla digitaalisilla toimintatavoilla voidaan vapauttaa erikoissairaanhoidon kapasiteettia ja esimerkiksi tarjota hoitoa suuremmalle määrälle potilaita.

Uusia digitaalisia palvelumuotoja erikoissairaanhoitoon

Suomalaisten yliopistosairaaloiden kansallisessa yhteisessä kärkihankkeessa, Virtuaalisairaala 2.0:ssa, kehitettiin uusia digitaalisia hoitopolkuja tukemaan ja korvaamaan perinteisiä toimintamalleja.  Hankkeen ajatuksena ei ollut vain muuttaa perinteisiä toiminta- ja hoitotapoja digitaalisiksi, vaan suunnitella uudet digitaaliset hoitopolut alusta alkaen sopimaan moderniin digitaaliseen ympäristöön. Digitaalisten palveluiden tavoitteena oli muun muassa vähentää uusintahoitokertojen tarvetta, helpottaa potilaiden tiedonsaantia ja yhteydenottoja sekä parantaa potilaiden hoitotuloksia.

Julkaistua arviointitietoa digitaalisten palveluiden taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

ESiOR teki Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeelle väliarvioinnin, jossa digitaalisten erikoissairaanhoidon palveluiden kapasiteettia vapauttavan potentiaalin mallinnettiin olevan jopa 1,3 miljardia euroa ensimmäisen viiden vuoden aikana Suomessa. Jatkoselvityksenä ESiOR teki arvion yksittäisten digihoitopolkujen taloudellisesta potentiaalista. Tarkasteltuja digihoitopolkuja olivat mm. Turun yliopistollisen keskussairaalan hoitopolku endometrioosia sairastaville naisille, Kuopion yliopistollisen sairaalan digihoitopolku insuliinia tarvitseville diabeetikoille ja Helsingin yliopistollisen sairaalan painonhallintatalon lihavuuden hoitoon tarkoitettu terveyslaihdutusvalmennus.

Digitaalisten palveluiden havaittiin vapauttavan erikoissairaanhoidon kapasiteettia perinteisiin toimintatapoihin verrattuna. Arviointien tuloksia on julkaistu niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin konferensseissa. Lisäksi terveyslaihdutusvalmennuksesta tehty selvitys on julkaistu vertaisarvioidussa tieteellisessä verkkolehdessä Finnish Journal of eHealth and eWelfare.

Endometrioosipotilaiden digihoitopolun taloudellisesta arvioinnista tehty posteriesitys palkittiin kansainvälisesti merkittävässä terveystaloustieteen ja vaikuttavuustutkimuksen konferenssissa

ESiOR:n ja Virtuaalisairaala 2.0 -työryhmän endometrioosin digihoitopolkua käsittelevä posteriesitys valittiin yhdeksi kolmesta parhaasta esityksestä yleisessä posterikategoriassa Kööpenhaminassa järjestetyssä marraskuun alussa 2019 järjestetyssä ISPOR Europe 2019 -konferenssissa. Terveystalous- ja vaikuttavuustutkimusalan konferenssiin osallistui yli 5500 osallistujaa yli 90 eri maasta. Mukana oli arviolta 2690 vertaisarvioitua tieteellistä esitystä, joista 10 % valittiin finaaliin, ja 18 palkittiin eri kategorioissa. Endometrioosin digihoitopolkuesitys palkittiin yhtenä kolmesta yleisessä posterikategoriassa, jossa oli suhteellisesti eniten esityksiä.

ESiORin asiantuntijat ovat aiemmin voittaneet mm. kaksi ISPOR-palkintoa.

Lisätiedot: Saku Väätäinen ja Erkki Soini

 

Tiedotteessa mainitut julkaisut ja esitykset:

ISPOR Europe 2019 -konferenssin voittajaesitykset: https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/past-conferences/ispor-europe-2019/awards/award-winners

Väätäinen S, Soini E, Arvonen S, Suvitie PA. Predicted cost and capacity benefits of the digitalized secondary care path for women with endometriosis @ Virtual Hospital 2.0. Awarded ISPOR Europe 2019 poster presentation: https://www.ispor.org/heor-resources/presentations-database/presentation/euro2019-3122/94077

Soini E, Väätäinen S, Rintamäki R, Huttunen E, Arvonen S, Kuosmanen P. Predictive analysis of cost and capacity effects of the digitalized secondary care services for insulin-dependent diabetes patients @ Virtual Hospital 2.0. ISPOR Europe 2019 poster presentation: https://www.ispor.org/heor-resources/presentations-database/presentation/euro2019-3120/94191

Väätäinen S, Soini E, Arvonen S, Suojanen L, Pietiläinen KH. Cost and capacity effects of HealthyWeightHub @ Virtual Hospital 2.0 in Finland. ISPOR Europe 2019 poster presentation: https://www.ispor.org/heor-resources/presentations-database/presentation/euro2019-3120/94025

Soini E, Väätäinen S, Arvonen S. Predicted cost-benefit of Virtual Hospital 2.0 in terms of health care capacity freed: Towards potential economic efficiency with digitalization and customer-responsive secondary care services. WHO International Healthy Cities Conference, 1-4 October 2018, Belfast, Northern Ireland.

Väätäinen S, Soini E, Arvonen S. Digitalization and customer-responsive secondary care services potentially free health care capacity: Predicted monetary benefits of Virtual Hospital 2.0. Value Health 2018;21: S151. https://doi.org/10.1016/j.jval.2018.09.903

Väätäinen S, Soini E, Arvonen S, Suojanen L, Pietiläinen KH. Potential direct secondary care cost benefits of HealthyWeightHub – Virtual Hospital 2.0 digital lifestyle intervention. Finnish Journal of eHealth and eWelfare (FinJeHeW) 2019;11(4):342-356. https://doi.org/10.23996/fjhw.82457
Kaksi uutta tohtoria ESiOR:n tiimiin

Kaksi työntekijäämme, vanhempi konsultti Saku Väätäinen ja konsultti, Market Access Manager Saara Huoponen, ovat valmistuneet farmasian tohtoreiksi (FaT).

——-

Saku puolusti väitöskirjaansa 22.2.2020. Vastaväittäjänä toimi dosentti Arto Strandberg Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Janne Martikainen Itä-Suomen yliopistosta. Saku sai jatko-opintonsa päätökseen ja valmistui huhtikuussa 2020.

Saku tarkasteli väitöskirjassaan ’Health Utility along the Diabetes Continuum, Examination of utility values in impaired glucose metabolism using pre-scored multi-attribute utility instrumentsglukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden ja terveyteen liittyvän elämänlaadun välistä yhteyttä osana laajempaa Savitaipale Study- tutkimusta.

Vaikka tyypin 2 diabeteksen vaikutuksia terveyteen liittyvään elämänlaatuun oli tutkittu laajasti aiemmin, ei niin sanottujen esidiabeettisten tilojen, suurentuneen paastoglukoosin ja heikentyneen glukoosinsiedon, vaikutuksia preferenssipainotettuun terveyteen liittyvään elämänlaatuun ollut aiemmin tutkittu.

Sakun ja tutkimusryhmän julkaisut olivat ensimmäisiä, joissa heikentyneen glukoosinsiedon ja diabetesriskin osoitettiin olevan yhteydessä merkittävästi heikentyneeseen terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Tutkimuksen löydöksiä voidaan hyödyntää muun muassa terveystaloudellisessa tutkimuksessa ja päätöksenteon tukena, kun arvioidaan esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen ehkäisytoimenpiteiden kustannusvaikuttavuutta.

———

Saara valmistui tohtoriksi jo aiemmin, joulukuussa 2019. Saara puolusti väitöskirjaansa 25.10.2019. Vastaväittäjänä toimi tutkimusprofessori Hennamari Mikkola Kansaneläkelaitoksesta ja kustoksena Raimo K. Tuominen Helsingin yliopistosta.

Saara tarkasteli väitöskirjassaan Costs, effectiveness and cost-effectiveness of biological drugs in the treatment of rheumatoid arthritis and inflammatory bowel diseases’ biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuutta nivelreuman ja tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa.

Biologisten lääkkeiden lisääntynyt käyttö nivelreuman ja tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa aiheuttaa merkittäviä terveydenhuollon kustannuksia. Lääkehoitojen terveystaloudellinen arviointi mahdollistaa terveydenhuollon rajallisten voimavarojen tehokkaamman käytön. Väitöskirjatyössään Saara arvioi tutkimusryhmänsä kanssa biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuutta suomalaisessa terveydenhuollossa Real-World Dataa (RWD) hyödyntäen.

Suomalaiseen RWD:en perustuvassa terveystaloudellisessa mallinnuksessa ei havaittu merkittäviä eroja tarkasteltujen biologisten lääkkeiden vaikuttavuuksien välillä nivelreumaa sairastavilla potilailla, joita oli aiemmin hoidettu tuumorinekroositekijä alfan (TNF) -estäjillä. Mallinnuksessa TNF-estäjät kuitenkin tuottivat eniten laatupainotettuja elinvuosia pienimmin kustannuksin, ja olivat näin ollen kustannusvaikuttavin hoitovaihtoehto Suomessa. Toisaalta systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella rituksimabi (β -soluestäjä) oli kansainvälisesti kustannusvaikuttavin biologinen lääke nivelreumapotilaille, jotka eivät olleet saaneet riittävää vastetta aiemmasta TNF-estäjähoidosta.

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella biologiset lääkkeet vaikuttaisivat olevan kustannusvaikuttavia aktiivisen ja vaikean tulehduksellisen suolistosairauden hoidossa. Tulehduksellisen suolistosairauden hoitoon käytetyn infliksimabin alkuperäisvalmisteen vaihtamisella biosimilaariin ei havaittu olevan tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia terveyteen liittyvään elämänlaatuun, tautiaktiivisuuteen tai erikoissairaanhoidon kustannuksiin (lukuun ottamatta infliksimabin kustannuksia) vuoden kuluttua vaihdosta prospektiivisessa suomalaisessa RWD:ssa.
Siltana: lääkehoidon arjen tuki

Siltana Oy istuttaa lääkkeen käyttäjän ohjaajan paikalle

Kuopiolainen startup-yritys Siltana Oy ryhtyy tarjoamaan digitaalisia ratkaisuja lääkehoitojen käytön tukemiseen arjessa. ”Erityisesti lääkehoidon toteutuminen pitkällä tähtäimellä säännöllisenä koko sille tarkoitetun ajan on usein haasteellista, josta seuraa se, ettei lääkkeellä saavuteta odotettuja hoitotuloksia”, toteaa Siltana Oy:n toimitusjohtaja, LT Kai Lindevall. Globaalisti hoitoon sitoutumiseen ja toteutumiseen liittyvät haasteet ovat merkittävä inhimillisen ja miljardiluokan taloudellisen taakaan aiheuttaja.

Toimitusjohtaja Lindevallin mukaan tavoitteena on tarjota digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat lääkkeiden käyttäjiä esimerkiksi muistamaan lääkkeiden oikea aikaisen ottamisen ja hallitsemaan itsellä tai lähiomaisella käytössä olevien lääkkeiden kokonaisuutta. ”Palvelun käyttäjät saavat käyttöönsä myös tietoa käytössä olevien lääkkeiden mahdollisista yhteisvaikutuksista, joista on hyvä keskustella hoitavan lääkärin kanssa”, kertoo Lindevall.

Siltana Oy:n tavoitteena on tarjota palveluita, jotka kulkevat mukana arjessa siellä missä lääkkeiden käyttäjä itse on, hyödyntämällä uusinta mobiiliteknologiaa ja data-analytiikan menetelmiä. ”Ymmärtämällä haasteita, joita lääkkeiden arkikäyttöön liittyy, pystymme tarjoamaan entistä yksilöllisempiä ratkaisuja onnistuneeseen lääkehoitoon yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten ja lääkeyritysten kanssa”, kertoo Siltana Oy:n hallituksen jäsen, terveystalouden ja vaikuttavuustutkimuksen asiantuntija Erkki Soini. Lääkehoidot ja niiden toteuttaminen ovat menossa entistä yksilöllisempään suuntaan, jolloin ymmärrys lääkkeiden käyttöön liittyvistä yksilöllisistä haasteista, käyttötottumuksista ja arkivaikuttavuudesta, nousee erittäin merkitykselliseksi.

Haluamme tarjota skaalautuvia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja, joiden avulla helpottamme lääkkeiden käyttäjien arkea. Sen vuoksi panostamme vahvasti käyttäjäkokemuksen kehittämiseen, sillä palvelun avulla saavutetusta hoitojen vaikuttavuuden parantumisesta hyötyvät lopulta kaikki, mutta erityisesti lääkkeen käyttäjät”, jatkaa Soini.

Lisätiedot:

Kai Lindevall, Siltana Oy, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 9000 110

Erkki Soini, Siltana Oy, hallituksen jäsen, puh. 040 053 3971

Siltana Oy lyhyesti

Siltana Oy on loppuvuodesta 2019 perustettu startup-yritys, joka on erikoistunut erityisesti mobiililaitteilla käytettäviin ja lääkehoitojen toteuttamista tukeviin sovelluksiin. Yrityksen perustajia ovat Harald Xperience Oy, 3D Talo Oy ja ESiOR Oy. Perustajiensa kautta Siltanassa yhdistyy korkeatasoinen teknologia-, lääke- ja terveysalojen datanlouhinta- sekä palvelukokemuksen, kuluttajakäyttäytymisen ja lääketutkimuksen osaaminen.
Paluumuuttajia! Christian ja Roope

Toivotamme tervetulleiksi Dr. Christian Asseburg – Johtaja, Evidence Generation – ja Roope Metsä – nuorempi konsultti!

Olemme innoissamme saadessamme ystävämme ja kollegamme Christian Asseburgin ja Roope Metsän takaisin tiimiimme!

Christian Asseburg (PhD, MSci) on mallintamismenetelmien ja meta-analyysien erikoisasiantuntija. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Isossa-Britanniassa, Saksassa, Islannissa, Suomessa ja Ruotsissa. Aiemmin yli 5 vuotta kestänyt työsuhde jatkuu muutaman Ruotsin vuoden tauon jälkeen.

Roope Metsä suoritti terveystaloustieteen harjoittelunsa ESiORissa kesällä 2019. Lokakuussa 2019 hänet valittiin ESiORiin juniorikonsultiksi.

Lisätiedot: Erkki Soini, Christian Asseburg, Roope Metsä
StopDia-investointilaskuri

Verkossa toimiva interaktiivinen sovellus: intervention potentiaalisten ilmaantuvuus- ja kustannusvaikutusten arviointi​

​StopDia-investointilaskurisovellus ennustaa ja visualisoi yksinkertaisesti ja esimerkinomaisesti tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuutta pienentävän toimen yhteiskunnallista sijoitetun pääoman tuottoa (ns. social return on investment, SROI) eli säästöpotentiaalia suhteessa toimen kustannukseen. Säästöpotentiaaliarvioita hyödynnetään esimerkiksi väestötason hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvässä suunnittelutyössä sekä ennakkoarvioinnissa. ​

​Laskuri on ennalta määräämättömän ajan saatavissa linkistä.

Mallin käyttö toimii parhaiten PC:llä tai kannettavalla tietokoneella. Kapasiteetti on rajoitettu-jos malli ei toimi nyt, kannattaa kokeilla myöhemmin uudelleen.

Lisätiedot: Erkki Soini​
Monikeskustutkimus Crohnin taudista

Suomessa voidaan toteuttaa kattavia ja syvällisiä rekisteritutkimuksia ​

​Kansallisesti edustava, retrospektiivinen potilasasiakirjatutkimus Crohnin taudista selvitti todellisen elämän potilaiden ominaisuuksia ja vaikuttavuutta Suomessa. Tutkimus julkaistiin Scandinavian Journal of Gastroenterology -tiedelehdessä: linkki.

Lisätiedot: ​

Taru Hallinen ​

Erkki Soini ​
eHealth2019: viisi esitystä

eHealth2019: viisi esitystä

Osallistumme kansainväliseen eHealth2019 ja 24. kansalliseen eHealth- ja telelääketieteen kongressiin ”Tieto ei ole kaakana” Kuopiossa 2-3.4.

Tervetuloa keskustelemaan terveysteknologioiden ja sote:n arvioinnista (ständi 2) sekä seuraamaan sessioihin mm. seuraavia esityksiämme:

  • Tietoaltaat: Data-analytiikan, tiedon tuotannon ja terveystaloustulosten hyödyntäjän aarreaitta?
  • Cost-benefit evaluation of digital HealthyWeightHub: Virtual Hospital 2.0.
  • Digitalized secondary care services for insulin-dependent diabetes patients – Predictive cost-benefit analysis of Virtual Hospital 2.0 digital care path.
  • Child placement costs and cost drivers: Isaacus Kuopio data lake project.
  • Cost-benefit predictions of the Virtual Hospital 2.0 digitalized secondary care path for women with endometriosis in Turku area and in Finland.

Lisätiedot: Erkki Soini, Taru Hallinen, Saku Väätäinen

Konferenssin kotisivut: https://www.psshp.fi/-/kansainvalinen-ehealth-konferenssi-huhtikuussa
Tietoallastilaisuus 1.4 ja eHealth 2-3.4 Kuopiossa

Tietoallastilaisuus 1.4 ja kansainvälinen eHealth- sekä telelääketieteen konferenssi 2-3.4 Kuopiossa

Tietoallas ei ole kaakana – eikä perimätieto, datatarve ja SOTE-tutkimus ole enää aprillia?

Tervetuloa kaikki SOTE-datasta ja sen käytöstä kiinnostuneet!

Tilaisuus on Kuopiossa maanantaina 1.4 klo 12-16:30.

Osallistuminen vaatii ennakkoilmoittautumisen.

Tilaisuudesta saa jakaa tietoa aiheesta kiinnostuneille.

1.4.2019 STAR Tietoallasseminaari 2 ohjelma:

12.00                  Tervetuloa! Toimitusjohtaja Erkki Soini, ESiOR Oy

 

Teema 1:            Tietoaltaiden perimä – keynote speakers

12.10                   Projektijohtaja Jaana Sinipuro, Sitra: Miksi? Tietoaltaan syntytarina, joka on tosi

12.25                   Toimitusjohtaja Marco Hautalahti, FINBB: Mitä? Kansalliset biopankkipalvelut

12.40                   Keskustelu, puheenjohtajana Erkki Soini

 

Teema 2:            Tietoaltaan todellisuus ja tarve -paneeli

13.00                   Professori Reijo Sund, UEF: Miten? Tietoaltaan todellisuus – mitä sieltä tutkitaan

13.15                   Kenelle? Tietoaltaan ja tiedon tarvitsijat pitchaavat tarpeista – mitä pitäisi tutkia

Perusturvajohtaja Mari Antikainen, Kuopion kaupunki

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen, Kuopion kaupunki

Tutkimus- ja innovaatiojohtaja Esko Vanninen, Kuopion yliopistollinen sairaala

Lääketaloustieteilijä Piia Rannanheimo, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Teollisuuden näkökulmaa

13.40                   Paneeli + yleisökeskustelu, puheenjohtajana professori Kaija Saranto, UEF

14.20-15.00       Kahvit

 

Teema 3:            Tarinoita tietoaltaasta tai muuta mielenkiintoista muualta

15.00                  Professori Timo Lakka, UEF: Milloin? Riittävän aikaisin

15.10                   Terveystaloustieteilijä Taru Hallinen, ESiOR Oy: Mitä? Isaacus esituotantohanke / Kuopio

15.20                   Tutkimuskoordinaattori Toni Ruohonen, Jyväskylän yliopisto: Mistä? Tietoaltaasta lisäarvoa tekoälyllä

15.30                   Professori Janne Martikainen, UEF: Datasta vaikuttavuutta? Tyypin 2 diabetes

15.40                   Keskustelu, puheenjohtajana professori Arto Mannermaa, Itä-Suomen biopankki

15.55-16.00       Yhteenveto ja tilaisuuden päätös. Erkki Soini

 

Optio:                  Tulevia ratkaisuja tämän päivän haasteisiin

16.10-16.30       eHealth2019 Hackathon, 29-31.3.2019: Pitchauksia

 

Huom! Lisäksi 2-3.4 on kansainvälinen eHealth-konferenssi Kuopiossa, jossa myös runsaasti mielenkiintoisia aiheita.

Lisätiedot linkistä.

 

eHealth-konferenssin teemat, suomenkielinen:

Data-driven Health (yhteissessio)

Tietoaltaiden hyötykäyttö

eKoulutus ja eTutkimus

Mobiilit terveysratkaisut

Innovaatiot

Visions of Future Health (yhteissessio)

 

Konferenssin teemat, englanninkielinen:

Data-driven Health (plenary)

Smart Care

Patient Safety in Practise

Data-driven Precision Medicine

AI & Robotics in Health

Visions of Future Health (plenary)

 

Tervetuloa Kuopioon!

 
Terveysjalanjälki Suomessa

Terveyshyötylaskenta arvioi terveyteen liittyvän elämänlaadun määriä

”Yhteistyössä ESiOR Oy:n kanssa kehitetyn Terveyshyötylaskurin avulla voidaan esittää arvio sitä, kuinka paljon terveyteen liittyvää elämänlaatua Pfizerin lääkkeillä on potentiaalisesti Suomessa saatu aikaan yhden vuoden aikana”. Lähde.

Aiheeseen liittyvää muualla: Soini E, Hallinen T, Laine J. Health impact modelling (HIM): Concept, approach and real-world data needs for the estimation of potential effectiveness provided by a pharma company portfolio. Value Health 2018;21:S88.