Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen:

Tee kilpailuetu tunnetuksi

Viestintä on tärkeää sekä organisaation sisällä toiminnan kehittämiseksi että organisaation ulkopuolella toiminnan hyvyyden eli kilpailuedun kertomiseksi. Erilaisiin tilanteisiin sopivat erilaiset viestinnän ja vaikuttamisen keinot.

Asianmukainen viestintä:

 • helpottaa perusteltua päätöksentekoa
 • tekee kilpailuedun tunnetuksi eri sidosryhmissä
 • on edellytys tehtyjen päätösten onnistuneelle implementoinnille sekä
 • mahdollistaa tiedon huomioinnin suosituksissa ja muissa julkisissa dokumenteissa.

Valitse tarkoitukseen sopiva sisältö ja media

ESiOR on erittäin kokenut ja tunnettu tieteellisen sisältötiedon tuottaja, julkaisija ja viestijä.

Esimerkkejä viestinnän kohderyhmistä:

 • lääkkeiden hintalautakunta (HILA)
 • Kansaneläkelaitos (Kela)
 • erikoislääkäri
 • yleislääkäri
 • lääketieteen ammattilainen
 • SOTE-ammattilainen
 • hoitotyön ammattilainen
 • sosiaalityön ammattilainen
 • apteekkihenkilöstö
 • julkishallinnon päätöksentekijä tai asiantuntija
 • SOTE-asiakas
 • kuluttaja tai
 • suositusten laatijat (esim. Fimea, Käypä hoito).

Viestintävälineitämme ja -keinojamme:

 • terveystalousselvitys
 • terveystalousraportti
 • hinta- ja korvattavuushakemus
 • tieteellinen julkaisu, artikkeli
 • kongressitiivistelmä
 • kongressiesitys
 • asiantuntijalausunto, asiantuntijanäkemys
 • kongressi, symposiumi
 • koulutustilaisuus
 • koulutuspäivä
 • konsultaatio
 • messut
 • tilaisuudet
 • markkinointimateriaali
 • mobiiliapplikaatio, apit
 • sosiaalinen media, SOME.

Usein ainoastaan tieteellisesti julkaistu tieto merkitsee. Esimerkiksi julkisten tahojen tuottamissa toiminta- ja hoitosuosituksissa hyödynnetään pääsääntöisesti julkaistua tietoa. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi Lääkealan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Fimea), Käypä Hoito -työryhmät ja Euroopan verkosto terveydenhuollon teknologioiden arvioimiseksi (EUnetHTA).

Kattavan julkaisuluettelomme löydät täältä.

Tehokas viestintä ja vaikuttaminen onnistuu kanssamme. Ollaan yhteydessä.